سیستم خودشناسی مالی

 

سیستم خودشناسی مالی

 

 

 

عشق وعلاقه

نقش علاقه واشتیاق درپازل ثروت شما چیست؟  

چرا علاقه واشتیاق به هدف؟؟!!

شور واشتیاق یکی از مهمترین قطعات و فاکتورهای رشد مالی درپازل ثروت است.

 

سیستم خودشناسی مالی

 

درکتاب اسرار بهشت موفقیت آمده:«قدرتمندترین نیرو درساختار درونی انسان، نیروی عشق و ارسال احساسات و سیگنال های عاشقانه می باشد. اگر به هرپدیده ای احساسات عاشقانه بدهید؛ آن پدیده را به سمت خود جذب خواهید کرد»[1]

«محیطی به شعاع یک ونیم متر با سیگنال های مثبت یا منفی اطراف ما را احاطه کرده که بطور نسبی بازگو کننده ی احساسات، شخصیت و موقعیت ذهنی، فکری و عصبی ما می باشد. این محیط پیرامون ما یا با احساسات عاشقانه و ارسال امواج و سیگنال های مثبت و الهی و جذب پدیده های مثبت همراه است و یا احساسات تنفرآمیز  و ارسال امواج و سیگنال های منفی وشیطانی»[2]

 «احساسات عاشقانه قدرتمندترین سیگنالهای جهان هستی وکائنات اند؛ که پیشرفت ودستیابی آسان به خواسته ها و  اهداف را برایتان میسر می سازند؛ پس سعی کنید دریک پروسه ی تدریجی و مستمر و با برنامه ریزی روزانه به مفاهیمی همچون خدا، شخصیت های الهی، انسانهای خوب، خوددرونی تان و نعمت های جاری زندگیتان عشق بورزید واحساسات عاشقانه را ملکه ذهن خود سازید؛ و البته نیاز به تصمیم گیری جدی، تلاش مستمر وسازنده وبرنامه ریزی دقیق دارد.»[3]

 

اسرار بهشت موفقیت

دو مثال دونتیجه متفاوت:

توضیح این موضوع را در قالب یک مثال و  ارتباط آن با رسیدن به اهداف دنبال می کنیم؛ فرض کنید شما دو هدف که یکی بزرگ ودیگری کوچک است را انتخاب می کنید؛ هدف کوچک رسیدن به درآمد  یک میلیون تومانی درچند ماه و هدف بزرگ کسب درآمد یکصد میلیارد تومانی دریک بازه زمانی 5ساله. اگرشما این هدف کوچک را بدون هیچ علاقه واشتیاقی درخواست کنید  و حتی چند قدمی برای رسیدن به آن بردارید؛ به احتمال زیاد یا به این هدف کوچک یک میلیون تومانی نمی رسید ویا اگر هم برسید با سختی ودشواری می رسید.اما اگر شما یک هدف بزرگ یکصد میلیاردی را با شوق واشتیاق وعلاقه وصف ناپذیر دنبال کنید با اینکه هدف بزرگی هست؛ اما ضریب دستیابی شما برای رسیدن به هدف بزرگتر که با اشتیاق وعلاقه دنبال می شود نسبت به هدف کوچکتر که بدون علاقه واشتیاق پیگیری شود بسیار بالاتر و بیشتر خواهد بود.پس سایز بندی اهداف وخواسته ها با کوچک یا بزرگ بودن اندازه آنها محاسبه نمی شود بلکه براساس میزان علاقه واشتیاقی که درپشت هر هدف و خواسته ای شکل می گیرد محاسبه می شود. قطعا هرهدف وخواسته ای هرچند ظاهرا بزرگ اگر با اشتیاق وعلاقه دنبال شود کوچک  ودست یافتنی و هر هدف وخواسته ای هرچند به ظاهر کوچک که بدون اشتیاق وانگیزه دنبال شود بزرگ ودست نایافتنی می شود.البته عشق وعلاقه به هدف هانیز باید درچارچوب خاص خود وبراساس قوانین واستانداردهای جهان هستی شکل بگیرد.

 

سیستم خودشناسی مالی سیستم خودشناسی مالی

 

شرایط واستانداردهای شکل گیری علاقه واشتیاق به اهداف:

1.ایجاد تعادل: برای اینکه بتوانید باسرعت و سهولت بیشتری به اهداف و خواسته هایتان برسید باید اولا تفاوت بین اشتیاق پایدار وهیجانات لحظه ای و زود گذر را بدانید و دوما اینکه سعی کنید این اشتیاق پایدار که کاملا اکتسابی است را در راستای رسیدن به اهدافتان درخود ایجاد کنید. زمانی که شما از حاشیه ها که همان هیجانات لحظه ای و زودگذر هست به اشتیاق و انگیزه پایدار که اصل می باشد منتقل شوید شما به مرحله تعادل رسیده اید و زمانی که شما به تعادل احساسی برسید ضریب تان برای دستیابی به اهداف وخواسته ها به بالاترین سطح می رسد.

 2.درک قانون تکامل: یکی از نقاط ضعف احساسات وهیجانات لحظه ای و ناپایدار دررابطه با رسیدن به اهداف وخواسته ها تئوری«سراب سرعت»می باشد. به این معنا که جنس انگیزه های ناپایدار برای رسیدن به خواسته ها شتاب های لحظه ای وخطی است. درنگاه اول اکثریت انسانها وقتی درابتدای مسیر درخواست و رسیدن به اهداف خود هستند؛ و تجربه هیجانات و انگیزه های سرابی ولحظه ای را دارند؛ چون هنوز به درک کاملی از «قانون تکامل» نرسیده اند با هیجان وانگیزه وصف ناپذیری به خواسته های خود فکر می کنند وخود را درآستانه رسیدن به اهدافشان می بینند؛ ولی چون بعد از مدتی انتظارشان برای رسیدن به خواسته ها به حقیقت نمی پیوندد و هدفشان درهمان بازه زمانی که انتظار دارند محقق نمی شود به ناامیدی ودلسردی می رسند.

3.انتخاب اهداف براساس علاقه واشتیاق:

قطعا اگر اهدافتان را براساس علایق خود و نه سلایق دیگران، انتخاب کنید؛ کوتاه ترین وهموارترین مسیررا برای رسیدن به آنها انتخاب کرده اید.

سوخت موتور شما برای رسیدن به اهداف مالی عشق وعلاقه به کسب وکاری است که بدست گرفته اید.اطمینان داشته باشید که بدون داشتن عشق وعلاقه به مهارت و یا کسب وکاری که دراختیار دارید پیشرفت مستمر وچشمگیری نخواهید داشت.شما درپازل ثروت خود اگر قطعه گم شده ای بنام عشق وعلاقه به کسب وکار داشته باشید؛ شما نمی توانید این خلاء مفقود شدن قطعه علاقه واشتیاق را با برنامه ریزی و تلاش های فیزیکی بیشتر جبران کنید وپیشرفت های مالی را تجربه کنید.

 

سیستم خودشناسی مالی

 

راههای شناخت وایجاد اشتیاق به کسب وکار:

1.بازگشت به علایق دوران کودکی

یکی از راههای شناخت علایق در بیزینس وکسب وکار بازگشت به دوران کودکی وشناسایی علایق خود است؛

به دوروش می توانید با پیدا کردن این علایق کسب وکارخود را انتخاب و به رشد آن کمک کنید:

اول اینکه به چه اسباب بازی هایی علاقه داشتید. مثلا ممکن است به اسباب بازی های برقی علاقه داشتید یا به اسباب بازی های حیوانات علاقه داشته اید.

دوم اینکه ببینید دردوران بچگی بیشتر چه خواسته هایی توجه وتمرکز داشته اید.

4.شناخت تضادها

یکی از راحت ترین وساده ترین راههای شناخت علایق شناخت تضادها و موانع زندگی  است.مثلا اگر شما درخانواده ای رشد کرده اید که یکی از الگوهای خانوادگی شما بی پولی وفقر بوده شما به یک تضاد بزرگ یعنی فقر برخورد کرده اید که این تضاد می تواند یک پتانسیل عالی برای رشد مالی شما ایجادکند؛  و رشد مالی شما دربستری از اشتیاق اتفاق می افتد.

 

سیستم خودشناسی مالی

 

تمرین:

1.سعی کنید به عنوان یک تمرین جدی قبل ازاینکه هرکاری را انجام بدهید این سوال را ازخود بپرسید که: چطور می توانم این کار را انجام بدهم و از انجامش لذت ببرم؟

 2.اگر به کسب وکاری که دارید علاقه مند نیستید احتمالا چنین کسب وکاری درآمدزایی خوبی هم براتون نداشته برای اینکه بتوانید یک کسب وکار با رشد درآمدی را تجربه کنید یا باید سعی کنید با تمرکز بر ویژگی های مثبت کسب وکارتان به آن علاقه مند شوید ویا درغیر این صورت بدنبال کسب وکاری که علاقه مند هستید بروید.

 

سیستم خودشناسی مالی

 

 

در ادامه منتظر بروزرسانی ویرایش جدید این مقاله باشید .

 

پی نوشت ها 


[1]  برگرفته ازکتاب اسراربهشت موفقیت تالیف علی اصغر نیکویی ص 486

 

[2] برگرفته ازکتاب "اسرار بهشت موفقیت تالیف علی اصغر نیکوییص 487

 

[3]برگرفته ازکتاب "اسرار بهشت موفقیت تالیف علی اصغر نیکوییص 487

 

جهت خرید فایل pdf کتاب اسرار بهشت موفقیت با شماره 09172041733 تماس حاصل فرمائید .

در صورت درخواست و سفارش کتاب به صورت فیزیکی برای شما دوست عزیز ارسال می گردد.

 

برای مشاهده فایل های صوتی و تصویری این مقاله به کانال تلگرامی ما  به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://t.me/nikouie_puzzleservat

 

آدرس اینستاگرام  موسسه  :

https://instagram.com/_u/puzzleservat   

 

 

 

 
کانال های اجتماعیراه های ارتباطی

ایمیل: nikmovafagh@gmail.com

تلفن: 07144494780

موبایل: 09172041733-09399201650

آدرس: شیرازخیابان ملاصدرا ابتددای خیابان جمالی ساختمان پارسه طبقه4 واحد18 دفتر موسسه برتراندیشان ثروت فارس

درباره ما

موسسه برتراندیشان ثروت فارس با هدف آموزش مهارت های زندگی و ارتقاء سطح کیفی وبالا بردن استاندارد های زندگی وپیمودن مسیر موفقیت وکسب ثروت توام با آرامش اقدام به برگزاری دوره ها وکلاس های آموزشی براساس مستندات قرآنی وروانشناسی موفقیت همراه با ارائه تمرینات وراهکارهای بسیار قدرتمند وموثر با نتایج صددرصد تضمینی ارائه می گردد.. شماره تماس: 09172041733 09173006393
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه برتراندیشان ثروت فارس می باشد