تنظیم درخواست مالی

تنظیم درخواست مالی

 

آیا می دانید عملکرد سیستم تنظیم درخواست های مالی چگونه است؟

 

تنظیم درخواست مالی

ساز وکار قانون درخواست :

درزمینه قانون درخواست دوسمت وجهت قابل تصور و بررسی می باشد: یک سمت خدا وقوانین جهان هستی و سمت دیگر ما انسان ها وخواسته هایمانقانون درخواست بعنوان یکی از مهمترین فاکتورهای رسیدن به خواسته ها واهداف دارای دو زاویه وجهت می باشد:

ا.ازیک جهت نقش خدا وقوانین جهان هستی

اساس کار ودر واقع آن بخش سنگین ومهم رسیدن ما به خواسته هایمان را خدا و قوانین ریاضی وارش انجام می دهد. دانستن این موضوع که خدا بخش عمده ومهم وزیربنایی رسیدن ما به خواسته ها و  اهدافمان را از قبل درقالب  قانون درخواست پیش بینی کرده برق امید وشادی وایمان را دردل انسان های هدفمند ودرخواست کننده روشن می کند وباعث ایجاد شوق واشتیاق وصف ناپذیری در رسیدن به اهداف وخواسته هایشان می شود.

خداوند درقرآن دررابطه با روند شکل گیری قانون درخواست می گوید: " يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر(بقره 185)خداوند براى شما آسانى ميخواهد و دشوارى براى شما نمى‏خواهد(185)

براساس قوانین حاکم برجهان هستی همه چیز درنهایت سهولت، سادگی، زیبایی ونظمی خاص طراحی وارائه شده؛ اما وقتی از زاویه ذهن تحلیگر و معادلات پیچیده ذهن منطقی به خواسته ها نگاه می کنیم؛ همه چیز سخت و پیچیده و بعضا غیرقابل دسترس وغیر ممکن هستند. ذهن وسوسه گر و منطقی ما عادت دارد دراکثرموضوعات خصوصا موضوع درخواست کردن بصورت صفر و یک عمل کند وآن موضوع را یا بسیار بزرگ و سخت ببیند ویا کلا بخاطر سادگی اش آنرا نادیده بگیرد.

درواقع اقدامات اساسی ومهم و زیربنایی درموضوع درخواست و رسیدن به خواسته ها دراین سمت قضیه که خدا وقوانین جهان هستی قرار دارد انجام می گیرد ونیاز به اقدام خاصی از سوی ما ندارد؛ وفقط ایمان و باور به درخواست کردن توام با دریافت کردن می خواهد. مثل این می ماند که وقتی شما یک خودرو سواری را از کارخانه سازنده اش تحویل می گیرید این خودرو از قبل در کارخانه مونتاژ وقطعاتش روی هم سوار وآماده شده را تحویل می گیرید وفقط کافی است:

1.مهارت دررانندگی داشته باشید

2.سوییچ خودرو دراختیارتان باشد

ودیگر نیاز نیست شما قطعات خودرو را تحویل بگیرید وخودتان هم سرهم بندی ومونتاژکنید. درقانون درخواست نیزاز قبل اقدامات ساختاری وبنیادین طراحی وآماده شده است.درنتیجه چنین طراحی هوشمندانه وقدرتمندی راه را برای رسیدن به اهداف وخواسته ها آسان وکوتاه می کند.البته به شرط ایمان وباور!! 

تنظیم درخواست مالی

 

2. ازسوی دیگر نقش ما در رابطه با رسیدن به درخواست ها واهدافمان

شاید این موضع که خداوند اراده کرده ما از طریق قانون درخواست به راحتی و در بهترین وکوتاه ترین مسیرها به اهداف وخواسته هایمان برسیم کمی ماورایی به نظر برسد؛ ولی به دودلیل محکم می توان این موضوع را اثبات نمود:یکی تجربه افرادی که به شکلی آسان و راحت همواره درمسیر رسیدن به خواسته هایشان هستند ودیگری قوانینی که درهمین  راستا درجهان هستی وجود دارد.تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که با ایمان به منبع انرژی یعنی خدا وصل باشیم وبه قوانین جهان هستی باورواعتماد داشته باشیم.

 

تنظیم درخواست مالی

 

اکنون به بررسی و تحلیل دوآیه از آیات قرآن که به زیبایی و بسیار رسا قانون درخواست را بیان می کنند می پردازیم.

1. وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنِّي فَإِنِّي قَريبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجيبُوا لي‏ وَ لْيُؤْمِنُوا بي‏ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (بقره 186)

و چون بندگان من (از دورى و نزديكى) من از تو پرسند، (بدانند كه) من به آنها نزديكم، هر گاه كسى مرا بخواند(ازمن درخواست کند) دعاى او را اجابت می كنم. پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ایمان بیاورند، باشد كه درمسیر رشد وپیشرفت قرار گیرند. (186)

2. وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي‏ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ (غافر/60)

پروردگارتان گفت: بخوانيد(درخواست کنید ازمن) مرا تا شما را پاسخ گويم. آنهايى كه از پرستش(درخواست کردن از) من سركشى مى‏كنند به زودی وباذلت و خوارى به جهنم درآيند. (60)

 

تنظیم درخواست مالی

 

تحلیلی کوتاه از آیات درموضوع قانون درخواست:

1. از این قسمت آیه که خدا می گوید:"ای پیامبر اگر بندگانم درباره من از تو سوال می کنند"نشان می دهد که برای رسیدن به خواسته ها باید به منبع انرژی یعنی خدا وصل شویم و از زاویه این منبع درخواست کنیم.

2. خدا دراین آیه به موضوع "نزدیک بودن خودش به بندگانش اشاره می کند و موضوع نزدیک بودن یا دوربودن خدا بیش از هرچیز به موضوع درخواست کردن ما انسان ها از خداوند ارتباط دارد. وقطعا برای اینکه بتوانید درخواست کنید باید نزدیک باشید.

معنای نزدیک بودن به خدا دراینجا به معنی میزان دسترسی ما به خواسته هایمان می باشد ولذا درجای دیگری از قرآن موضوع نزدیک بودن خداوند دررابطه با قانون درخواست ها و رسیدن به خواسته ها اینطور بیان می کند که:"ونحن اقرب الیه من حبل الورید.وما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم.

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ (ق 16)

 ما انسان را خلق كرديم و مى‏دانيم كه در درون خويش چه انديشه‏اى دارد و ما از رگ گردن به او نزديكتريم.(16)

این نشان می دهد که موضوع درخواست کردن برخلاف اعتقاد وباور های محدود اکثریت انسان ها یک امر بدیهی وقطعی وبخشی جدایی ناپذیر از زندگی وسرنوشت انسان وجهان هستی است.

3. این نکته که"هر گاه كسى مرا بخواند(ازمن درخواست کند) دعاى او را اجابت می كنم"

نشان می دهد که اولا خدا مارا به این جهان آورده که از روزنه درخواست کردن خدای خود را بشناسیم وبه او نزدیک ومقرب درکاهش شویم ودوما موضوع درخواست پیشنهاد وطرحی است که از طرف خداوند مطرح وعنوان شده است.

4. با این قسمت از آیه:" پس بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ایمان بیاورند" تنها شرط خداوند برای رسیدن به خواسته ها واجابت دعا باورکردن وایمان آوردن به این موضوع است.ایمان وباوربه اینکه اگر من از خدا درخواست کنم اونیز اجابت می کند.

5. این قسمت از آیه که می گوید: " پروردگارتان گفت: بخوانيد(درخواست کنید ازمن) مرا تا شما را پاسخ گويم" نشان می دهد که موضوع درخواست از دوزاویه قابل بررسی وتحلیل می باشد.دریک سمت موضوع "درخواست کردن" خدا وقوانین جهان هستی ومیزان عملکردی که خدا وقوانین دارند وجود دارد ودرسمت دیگر،درخواست ما بعنوان انسان و نقش وعملکرد ماست.

6. دراین قسمت از آیه قرآن که می گوید:"آنهايى كه از پرستش(درخواست کردن از) من سركشى مى‏كنند به زودی و باذلت و خوارى به جهنم درآيند" هم تاکید بر موضوع درخواست کردن از سوی انسان دارد وهمچنین مهم  وتاثیرگذار بودن موضوع"درخواست کردن " درسرنوشت وسعادت انسان را بیان می کند.

7. ونتیجه نهایی که از برداشت ازاین آیات بدست می آید این است که اگر ما آگاهی ومهارت در موضوع درخواست کردن ومسلط بر قانون درخواست نباشیم؛ نه تنها دچار مشکلات وچالش های متعدد و مستاصل کننده درزندگی وکسب وکار خود می شویم؛ بلکه درجهنمی خود ساخته از آتش درخواست نکردن گرفتار می شویم.

در روایات به موضوع درخواست یا همان دعا از زوایای مختلف بسیار اهمیت داده شده:

خداوند، مهر و عشق خود را به بندگانش، در این حدیث قدسی چنین بیان می فرماید:
«یا عیسی کم أطیل النّظر و أحسن الطلب و القوم فی غفلة لا یرجعون؛ ای عیسی چه‌قدر نگاه‌های خود را طولانی کنم(چشم انتظار بنده گانم باشم) و مشتاقانه آنها را بخواهم تا درخواست کنند ولی اکثریت مردم در غفلت باشند و به سوی من بازنگردند». (الکافى، ج۸، ص۱۳۴)

 

تنظیم درخواست مالی

 

در ادامه منتظر بروزرسانی ویرایش جدید این مقاله باشید .

 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ما به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://www.puzzle-servat.com

 

برای مشاهده فایل های صوتی و تصویری این مقاله به کانال تلگرامی ما  به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://t.me/nikouie_puzzleservat

 

آدرس اینستاگرام  موسسه  :

https://instagram.com/_u/puzzleservat   

 

کانال های اجتماعیراه های ارتباطی

ایمیل: nikmovafagh@gmail.com

تلفن: 07144494780

موبایل: 09172041733-09399201650

آدرس: شیرازخیابان ملاصدرا ابتددای خیابان جمالی ساختمان پارسه طبقه4 واحد18 دفتر موسسه برتراندیشان ثروت فارس

درباره ما

موسسه برتراندیشان ثروت فارس با هدف آموزش مهارت های زندگی و ارتقاء سطح کیفی وبالا بردن استاندارد های زندگی وپیمودن مسیر موفقیت وکسب ثروت توام با آرامش اقدام به برگزاری دوره ها وکلاس های آموزشی براساس مستندات قرآنی وروانشناسی موفقیت همراه با ارائه تمرینات وراهکارهای بسیار قدرتمند وموثر با نتایج صددرصد تضمینی ارائه می گردد.. شماره تماس: 09172041733 09173006393
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه برتراندیشان ثروت فارس می باشد